Regulamin usług

Regulamin treningów personalnych Centrum Zdrowia Chmielna

Regulamin treningów personalnych Centrum Zdrowia Chmielna

Pkt 1.
Centrum Zdrowia Chmielna zapewnia najwyższej jakości nadzór merytoryczny prowadzonych w swojej placówce usług treningów personalnych. Jakość tego nadzoru potwierdzona jest posiadanymi przez kadrę zarządzającą tytułami naukowymi i certyfikatami.

Pkt 2.
Trenerzy gwarantują prowadzenie Treningów Personalnych z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z posiadaną wiedzą i adekwatnie do głównego celu treningowego klienta.

Pkt 3.
Koszt każdego, pojedynczego treningu to ______zł. Trening opłacany jest każdorazowo przelewem na konto: 45114020040000350281988299 lub bezpośrednio trenerowi w Centrum Zdrowia Chmielna w dniu kiedy się odbył.

Pkt 4.
Klient może odwołać trening personalny bez żadnych konsekwencji do godziny 21-ej dnia poprzedniego jeśli trening był zaplanowany do godziny 12tej (dnia następnego) i na 6h przed jego planowym rozpoczęciem jeśli był zaplanowany po godzinie 12tej. W innym przypadku trening zostaje uznany jakby się odbył i klient zobowiązuje się do jego opłacenia (w uzasadnionych sytuacjach trener może odstąpić od tego punktu)

Pkt 5.
Jeśli trening nie odbędzie się w planowym terminie z winy Trenera, zostaje wyznaczony nowy termin i klient otrzymuje jeden trening gratis.

Pkt 6.
Treningi Personalne z Trenerami Centrum Zdrowia Chmielna mogą się odbywać jedynie na terenie Centrum Zdrowia Chmielna lub w formie konsultacji online.

Pkt 7.
Klient zobowiązuje się do udzielenia Trenerowi wszelkich niezbędnych dla bezpieczeństwa zajęć informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, przebytych chorób, urazów oraz innych ewentualnych ograniczeń. Klient oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych i przed rozpoczęciem treningów skonsultował się w tej sprawie z lekarzem oraz zobowiązuje się do niezwłocznych konsultacji z lekarzem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, podejrzeń zaistnienia przeciwwskazań do treningu, a w szczególności w przypadku odczuwania w trakcie treningu jakichkolwiek dolegliwości. Jeżeli takie przeciwwskazania ujawnią się podczas treningów, nie będą podstawą roszczeń odszkodowawczych Klienta wobec Klubu. 

Pkt 8.
Na terenie Centrum Zdrowia Chmielna klient może przebywać jedynie w obecności trenera Centrum Zdrowia Chmielna

Pkt 9.
W trakcie treningów na terenie Centrum Zdrowia Chmielna obowiązuje zmienione obuwie sportowe i wygodny strój sportowy.